För god ventilation
Skorstensfejarteknikern Jocke Hjelm på Jockes Bygg & Vent menar att främsta fördelen med jobbet är att få hjälpa folk:
- Det ligger i min natur att hjälpa till med det som jag kan och kan hantera.
Och det som Jocke kan är ventilation, något som är viktigt för såväl vår egen som husets hälsa. Kunskaperna är, till skillnad hos många andra i branschen som har nischat sig på någon del av ventilationsområdet, väldigt heltäckande. Jocke har gått alla utbildningar som finns att gå och har lång erfarenhet av ventilationsarbete.
- Det är smidigt att kunden kan få hjälp i alla moment, säger han.
Arbetet rör sig om allt från felsökning och lösningar i samband med ventilationsproblem, lösningar för befintlig ventilation, kompletteringar, nymontage och besiktningar. De sistnämnda handlar främst om obligatoriska ventilationskontroller, så kallade OVK-besiktningar, något som Jocke har behörighetsnivå K för att få utföra.
- På så vis är jag frilansande skorstensfejarmästare utan eget distrikt.
Besiktningarna gör han över hela Stockholm, åt såväl privatpersoner som företag. När det kommer till denna typ av arbete, som klassas som en myndighetsutövning, är noggrannhet en av de viktigaste egenskaperna. Det är lätt att missa om man stressar. Dessutom är det av stor vikt för den som ska åtgärda eventuella problem att få en preciserad förklaring av vad som är fel, och varför.

Det faktum att det finns få luckor i Jockes almanacka är ett tecken på hans goda rykte. Kunderna är nöjda med hans goda kunskaper och välutvecklade kommunikativa sidor. Jocke menar att det är viktigt att informera kunden så att hon eller han kan få en inblick i vad som görs och varför. Man samarbetar helt enkelt med kunden.
- Det är ju a och o!
Han tycker att en dialog under arbetets gång är bästa sättet för att undvika missförstånd.

Jockes kompetens sträcker sig även utanför ventilationens ramar och han erbjuder därför även sina kunder bygg och måleri. Dessutom samarbetar han med andra företagare - elektriker, skorstensreparatörer, byggare, rörmokare samt andra ventilationsföretag – och kan därför erbjuda totalentreprenad. Istället för att kunden ska jaga olika offerter kan Jocke erbjuda en och försäkra att jobbet blir bra.

Jockes Bygg & Vent

Bransch:
Bygg

Telefon: 070-7710379


Email:
hjelm@jockesbyggochvent.se

Hemsida:
www.jockesbyggochvent.se

Adress:
Jockes Bygg & Vent
Ängsjövägen 15
13234 Saltsjö-Boo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN